เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

Opportunity Day Q1/2560

11 พฤษภาคม 2560


ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

26 เมษายน 2560


ดูวิดิโอ

Opportunity Day Yearly 2559

28 กุมภาพันธ์ 2560


ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day Q3/2559

14 พฤศจิกายน 2559


ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day Q2/2559

11 สิงหาคม 2559


ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day Q1/2559

13 พฤษภาคม 2559


ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

19 เมษายน 2559


ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ

Opportunity Day Yearly 2558

25 กุมภาพันธ์ 2559


ดาวน์โหลด ดูวิดิโอ