ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น: TKN

23.00 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.80 | -3.36

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

17,532,600

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

23.80 | 23.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

22.80 - 24.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

18.10 - 29.50

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

23.00 / 24,100

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

23.10 / 271,300

ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2560 (12:19)

Chart Type