ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
วันที่ กิจกรรม สถานที่
11 พฤษภาคม 2560 Opportunity Day Q1/2560 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 603
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (ข้างสถานทูตจีน)
26 เมษายน 2560 AGM 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดี-รังสิต หลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2560 Opportunity Day Q4/2559 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 603
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (ข้างสถานทูตจีน)
วันที่ กิจกรรม สถานที่
14 พฤศจิกายน 2559 Opportunity Day Q3/2559 เวลา 10.10-11.10 น. ณ ห้อง Meeting Room 603
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (ข้างสถานทูตจีน)
11 สิงหาคม 2559 Opportunity Day Q2/2559 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 603
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (ข้างสถานทูตจีน)
13 พฤษภาคม 2559 Opportunity Day Q1/2559 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 603
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (ข้างสถานทูตจีน)
19 เมษายน 2559 AGM 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี
25 กุมภาพันธ์ 2559 Opportunity Day Q4/2558 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 603
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก (ข้างสถานทูตจีน)