เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: TKN

19.50 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

+0.40 | +2.09

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,440,100

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

19.10 | 19.20

ช่วงราคาระหว่างวัน

19.10 - 19.60

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

18.00 - 27.25

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

19.40 / 152,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

19.50 / 144,500

ปรับปรุงเมื่อ: 22 มีนาคม 2561 (12:29)

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %