เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: TKN

23.00 THB

เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง

-0.80 | -3.36

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

17,347,100

ราคาปิดเมื่อวาน | ราคาเปิดตลาด

23.80 | 23.90

ช่วงราคาระหว่างวัน

22.80 - 24.10

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

18.10 - 29.50

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

22.90 / 340,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

23.00 / 185,500

ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2560 (12:18)

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %